Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Wat levert het op?

Werken met Michiel+Ivo levert resultaten op binnen de volgende drie niveaus:

Individueel / medewerker
Meer zelfkennis en zelfbewustzijn;
Effectiever waarnemen en communiceren;
Waardengedreven eigenaarschap;
Meer plezier en zingeving in het werk;
Relationeel / team
Transparante en bevredigende (werk)relaties;
Een effectieve en doelgerichte samenwerking;
Meer collectieve veerkracht en wendbaarheid;
Een toegenomen innovatievermogen;





Systeemniveau / organisatie
Verbinding van de persoonlijke- en organisatiewaarden;
Meer helderheid over de koers en het bestaansrecht;
Een gezonde groei en hogere opbrengsten;
Een beter begrip van de onderlinge samenhang/verbondenheid;