Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Wij realiseren zichtbare groei en ontwikkeling in teams en groepen. Dit doen we door middel van supervisie- en ervaringsgerichte groepscoaching waarbij we altijd ruimte maken voor individuele ontwikkelvraagstukken.

Het is onze expertise om een setting te creëren waarbinnen deelnemers zich veilig genoeg voelen om elkaar van feedback te voorzien en waarin ruimte ontstaat voor het ontdekken van nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden.

Deelnemers leren diepgaand van en met elkaar in het hier en nu. Deze (gezamenlijke) ervaring en bewustwording zorgt ervoor dat het persoonlijk leiderschap van iedere deelnemer wordt versterkt. En omdat elke deelnemer de opgedane inzichten direct mee kan nemen naar de eigen werksituatie, krijgt ook het lerend vermogen van de organisatie telkens nieuwe impulsen.

In een kennismakingsgesprek gaan we na of de doelen van de opdrachtgever passen binnen onze mogelijkheden. Vervolgens wordt in overleg een traject samengesteld, waarbij onze bijdrage een meetbaar en optimaal rendement heeft.

 

 

Wat wij organisaties beloven

Blijvende gedragsverandering.
Geen trucs of tijdelijke oplossingen. De groei en ontwikkeling is blijvend.

Helder, direct toepasbaar en inspirerend.
Wij hanteren een pragmatische en bewezen aanpak die goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Geen standaardtraject maar maatwerk.
We gaan aan de slag met ontwikkelthema’s waar het bij de organisatie daadwerkelijk om draait. Met een aanpak die hierbij past. Dit blijven we tijdens het traject ook toetsen.

Veilig en ontspannen werken.
We zorgen voor een veilige setting waarin nieuwe ervaringen worden opgedaan, waarin gezegd kan worden wat je echt vindt en waarin plezier is. Openheid en respect zijn cruciaal.

Nieuwe mogelijkheden ontdekken.
Door de blinde vlek te verkleinen kijken we met een ruimere blik naar onszelf en anderen. Zo ontdekken we nieuwe kansen en mogelijkheden.