Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Cultuur- en transformatietrajecten

Onze interventies co-creëren we in samenspraak met onze klanten om ervoor te zorgen dat onze programma’s goed aansluiten bij de unieke manier waarop iedere organisatie werkt. Wij zorgen voor een veilige setting waarin je nieuwe ervaringen opdoet, kunt zeggen wat je echt vindt en waarin je plezier hebt. Openheid en respect zijn cruciaal. Kenmerkend is dat wij standaard met zijn tweeën op één groep werken. Dit biedt een surplus aan ervaring en aandacht. Wat wij hierover vaak terugkrijgen is dat onze onderlinge chemie een voorbeeldfunctie is voor de mensen waarmee we werken en dat hier een belangrijk en versneld leereffect van uit gaat. 

Wij hanteren een pragmatische en bewezen aanpak die goed aansluit bij de dagelijkse praktijk. Niet zweverig dus. De interventies die wij doen variëren van diepgaande groepsdialogen tot speelse interactieve werkvormen en individuele reflecties. Daarbij maken we o.a. gebruik van bewezen theorieën en methodieken als Systeemdenken, de Transactionele Analyse (TA), Theory U en Ervarings- en Oplossingsgericht (groeps)coachen. Onze inzet is ervoor te zorgen dat een gezonde voedingsbodem ontstaat van waaruit de klant de ingezette transformatie zelfstandig kan voortzetten.

Situaties waar wij bij betrokken worden hebben vaak een of meerdere van de volgende doelstellingen:

•    Versterken en/of transformeren van een organisatiecultuur;
•    Vergroten van de teamcohesie en verbeteren van de teamsamenwerking;
•    Versterken van het persoonlijk leiderschap en eigenaarschap;
•    Bevorderen van de persoonlijke vitaliteit en veerkracht.