Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite
2op1coaching

Naarmate de professionele verantwoordelijkheid (en daarmee veelal ook de druk) toeneemt, lijkt er steeds minder echte keuze- en handelingsvrijheid te zijn in de manier waarop we ons naar buiten toe gedragen. Het ontbreekt in deze (top)posities vaak aan een veilige en onafhankelijke omgeving waarin persoonlijke zorgen, uitdagingen, dilemma’s en verlangens gedeeld en onderzocht kunnen worden.

Tijdens een 2-op-1 coachingstraject bieden we deze omgeving. In een veilige setting maken we tijd en ruimte voor introspectie; om de blik naar binnen te richten en aandacht te schenken aan eigen gevoelens, behoeften  en aspiraties. Deze unieke setting zorgt voor een surplus aan ervaring en vormt daarmee een katalysator voor diepgaande zelfontdekking. Er worden praktische handvatten geboden om de opgedane persoonlijke inzichten en ervaringen te belichamen. Hierdoor ontstaat (meer) ruimte om van binnenuit sturing te geven aan het werkende leven.

Een traject bestaat uit zes gesprekken van 1,5 uur die plaatsvinden in de Kruittoren in Nijmegen. Deze unieke en inspiratievolle locatie draagt op een wezenlijke manier bij aan de geboden thematiek.

Voor wie is het bedoeld?
Dit traject is bedoeld voor bestuurders, ondernemers en professionals die tijd en ruimte willen maken om het innerlijke landschap te verkennen en vanuit een verruimd bewustzijn meer verbinding willen maken tussen wie ze zijn en wat ze doen.