Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Persoonlijk leiderschapsprogramma's

Wij hebben een eigen programma-aanbod gericht op het diepgaand stimuleren van persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

Ons credo ‘Eerst zijn, dan doen’ vormt hierbinnen de leidraad.

Eigentijdse inzichten en eeuwenoude wijsheden vormen de basis voor deze programma’s. Ze hebben een eigen, uniek karakter met verschillende leerlijnen, ontwikkelthema’s, gastsprekers en kerndocenten. De gemiddelde doorlooptijd bedraagt een jaar. Hierdoor worden deelnemers in de gelegenheid gesteld om in een veilige omgeving te experimenteren en nieuw gedrag of andere zienswijzen eigen te maken.

MasterMind

• Embodyment