Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Persoonlijk leiderschapsprogramma's

Naast onze cultuur- en transformatietrajecten hebben wij twee unieke persoonlijk leiderschapsprogramma's ontwikkeld die ruimte bieden voor (her)oriëntatie, bezinning en vernieuwing. In deze programma’s wordt op gestructureerde en diepgaande wijze gewerkt aan de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap. Leiderschap is voor ons een manier van zijn en staat los van het feit of je leiding geeft aan anderen.

Een dergelijke ontwikkeling kent geen shortcuts of snelle ‘genezing’. Daarom hebben deze programma’s een gemiddelde doorlooptijd van een jaar. Deelnemers worden hierdoor gedurende een langere periode in de gelegenheid gesteld om vanuit een veilige omgeving te experimenteren met nieuw gedrag of andere zienswijzen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Mastermind

• Embodyment

• 2op1Coaching