Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

model

Wij hebben door de jaren heen een pragmatisch bewustwordingsmodel ontwikkeld dat helpt om jezelf te ontwikkelen, anderen te begrijpen en je eigen leven te beïnvloeden. Het model gaat uit van twee fundamentele toestanden van waaruit we handelen, namelijk de ‘doe-toestand’ en de ‘zijns-toestand’. De verhouding tussen deze toestanden is bepalend voor de manier waarop we in de wereld staan en onszelf laten zien. De kunst is om deze beiden met elkaar in een gezond evenwicht te houden.

In een workshop van een dag(deel) worden de belangrijkste basisprincipes van het model uitgelegd en toegepast. Ook wordt de dynamiek tussen de twee toestanden behandeld en de invloed hiervan op het vormgeven van persoonlijk leiderschap. Deelnemers leren op verschillende manieren (door middel van theorie, reflectie, video en ervaring) om beide toestanden bij zichzelf te onderzoeken. Deze workshop is zeer geschikt om op een ervaringsgerichte manier kennis te maken met elkaar. Korte stukken theorie worden afgewisseld met oefeningen die direct van nut zijn bij de werkpraktijk.

 

Neem contact op >