Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite
Friday, 16 February 2018 13:23

Deelnemerservaring Embodyment

Written by

Om voorbij mijn doorgaans rationeel gestuurde wijze van handelen te komen was ik op zoek naar een passend programma. Ik had sterk de behoefte mijn gevoelswereld meer toe te laten in mijn zakelijke leefwereld. Michiel en Ivo zijn voor mij de ideale sparringpartners gebleken voor de vraagstukken die ik graag wilde verdiepen. Toen zij mij kennis lieten nemen van het Embodymentprogramma was mijn interesse direct gewekt.

Tuesday, 23 January 2018 12:17

Weldadige alleenheid

Written by

Na een drukke werkdag met mooie en zinvolle ontmoetingen, wil ik het liefst ‘s avonds thuis zijn met mijn gezin. Naast deze behoefte aan intense verbondenheid met mijn geliefden heb ik tegelijkertijd een sterke behoefte aan alleenheid. Het actief zorgdragen voor mijn alleenheid is voor mij van grote betekenis en waarde. Het is bij uitstek een mooie gelegenheid om mijn geest tot rust te brengen. Hiermee schep ik ruimte voor datgene wat zich wil aandienen of mij wil komen ‘toevallen’. Bijvoorbeeld in de vorm van een zinnig idee, een verhelderend inzicht of een persoonlijke bewustwording. Soms dient er zich niets aan en geniet ik alleen van de stilte.

In ons MasterMindprogramma heeft hij waardevolle ontdekkingen gedaan, mooie ontwikkelstappen gezet en voelt hij zich gesterkt door alle opgedane ervaringen. En dan gebeurt het, in de groep ontstaat een conflict dat gepaard gaat met stemverheffingen. Deze onverwachte gebeurtenis vervalt hem. Hij is zichtbaar geschrokken en blokkeert: zijn lijf verkrampt, de ademhaling schiet omhoog en hij trekt zich terug. Zijn aanwezigheid in de groep verdwijnt als sneeuw voor de zon.