Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite
Monday, 27 June 2016 08:13

De Plek der Moeite

Written by

Zij wilden leren een ‘open team’ te zijn en hadden besloten een ontwikkeltraject in te gaan. Tijdens de bijeenkomsten nam de algemeen directeur regelmatig uitvoerig het woord, waardoor anderen zich de ruimte ontnomen voelden om te spreken. Iedereen liet hem uit beleefdheid en uit ’respect’ begaan.

Wednesday, 24 February 2016 11:25

Deelnemerservaring van de MasterMind

Written by

Daar zit ik dan… voor me ligt een hippe folder.  ‘Eerst zijn, dan doen’ staat erop. Het zegt me weinig. ‘Zijn’, tja dat werkwoord denk ik te kennen en wie ik zelf ben… na verschillende opleidingen en coachingstrajecten moet dat toch ook een ‘makkie’ zijn. Maar als ik eerst ‘ben’ en dan ‘doe’, wie bén ik dan? Hmmm, het duizelt even in mijn hoofd.

Het fenomeen vervreemding krijgt het laatste decennium weinig aandacht. Dit terwijl het woord mijns inziens veel zegt over hetgeen in onze samenleving speelt. Maar wat betekent vervreemding nou precies (op filosofisch, sociaal of psychologisch niveau)? En wat zegt het over de huidige staat van zijn van de mensheid?