Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

De Essentie

Wie je bent heeft alleen betekenis in relatie tot de ander. Relaties - met jezelf en

met anderen - vormen de basis. Ze bepalen wie je bent en wie je wordt.

Door continu aandacht te hebben voor de kwaliteit van de relaties, schep je

de voorwaarden voor ontwikkeling en vernieuwing. Groeien doe je samen.

 

 

“Betrokken, open en zelfreflectief. Een feest om mee te werken. Zij geven handen en voeten aan eerst zijn, dan doen.”

Frans Gazendam – ondernemer

MasterMind

De MasterMind is een jaarprogramma waarin de onderlinge relaties centraal staan, je samen met anderen nieuwe ervaringen opdoet en de groep als spiegel fungeert voor jouw ontwikkelvraagstuk.


Lees meer >

Embodyment

In dit unieke programma staat het onderzoeken, waarderen en benutten van de wijsheid van het lichaam centraal. Het lichaam gaat je leren wie je bent, wat je in essentie wilt, hoe jij je tot anderen verhoudt en welke beslissingen juist zijn voor jou.

Lees meer >

Organisatie ontwikkeling

Wij faciliteren een leercontext voor het realiseren van fundamentele veranderingen in teams en organisaties. Dit doen we door een setting te creëren waarbinnen een diepgaande groepsdialoog gevoerd kan worden over actuele vraagstukken die spelen in de organisatie. 

Lees meer >

Michiel+Ivo in beeld

      

Wij werken o.a. voor: